TEOG Hazırlık : Yeni Bir Başlangıç

 TEOG

Temel Eğitimden (İlkokul-Ortaokul) Ortaöğretime (Lise) geçişte (TEOG Sistemi) Kasım ve Nisan aylarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin 8. Sınıf müfredat konularından iki aşamalı Merkezi Sistem Ortak Sınavı (MSOS) uygulanmakta, bu sınavların başarı puanları aynı zamanda bu derslere yazılı sınav notu olarak işlenmektedir. Bu sınavların puanları ortalaması (%70) ve 6, 7, 8. Sınıflar yılsonu başarı puanlarının ortalaması (%30) bir arada öğrencinin yerleştirme puanını oluşturmaktadır.
Fono kolejinde okuyan öğrenciler için TEOG sınavı yeni bir başlangıçtır.

Temel hedefimiz: Temel kazanımları kavratıp akademik alt yapı oluştururken geleceğe mutlu ve umutlu nesiller yetiştirmektir. Önemli olan öğrencileri sadece liseye hazırlamak değil, önemli olan hayata hazırlamaktır.

Fono koleji olarak TEOG sınavı ile ilgili bilgilendirmeye 6. Sınıfta  başlar.

Öğrencilere ve velilerine TEOG sınavı hakkında bilgi verilir.

Fono Ortaokulu’nda okuyan öğrenciler 8. sınıfa başladıklarında 6. ve 7. sınıflarda bilinçlendirildiklerinden dolayı sınavı sadece bir yazılı olarak algılıyorlar ve kalıcı öğrenmeye yönelmiş oluyorlar.

Bu sınavlara hazırlanabilmeleri için farklı öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış çalışmalar yürütülür. Tam öğrenme, pekiştirme ve tekrar amacıyla etütler düzenlenir. Haftalık ders programı içinde öğrencinin ihtiyacına göre ek çalışmalar planlanır. Sınavlara yönelik her öğrenci için özel çalışma programları geliştirilir ve uygulanır.

Fono Koleji’nde   TEOG Değerlendirme Merkezi, öğretme ve öğrenme sürecinin sonucunda öğrencide oluşması beklenen davranışların gerçekleşip gerçekleşmediğini saptama amacına hizmet eder. Merkezde işlemler bilimsel ve objektif olarak yapılır. Sadece bilginin ölçülmesine değil, öğrencilerin anlama-kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri beceri ve davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.

Öğrenciler; yöneticiler, öğretmenler ve TEOG Değerlendirme Merkezi tarafından bire bir takip edilir. Alınan sonuçlara göre ders saatleri içinde ve dışında yeni düzenlemeler yapılır. Öğrencilerin sistemli ve planlı bir sınav hazırlık süreci yaşamaları sağlanır.

Okulumuz öğrencileri ile uygulanan TEOG Hazırlık Programımız aşağıda açıklanmıştır.

Altyapının kuvvetli oluşturulması: Sarmal yapı dolayısı ile İlkokuldan başlayarak alt sınıflarda hedeflenen kazanımların tam olarak edinilmiş olması, sınav başarısının temel koşuludur. ‘’Tekrar bilginin annesidir’’ İlkesinden yola çıkararak sürekli tekrarlar yapılır.

 1. Sınavlar kapsamındaki tüm derslerin
 2. Bu dersleri destekleyici seçmeli derslerin
 3. Öğrencinin kişisel ve kültürel gelişimini destekleyici

 Rehabilite edici etkinlikler

 1. Yetenek ve ilgi alanlarını belirleyici, geliştirici etkinlikler
 2. Başarı Koçluğu Sistemi
 3. Uygulama, Gezi, Gözlem
 4. Araştırmaya dayalı proje bazlı çalışmalar
 5. Okuma, irdeleme, tartışma, sunum alışkanlık ve becerilerini geliştirici çalışmalar

içeren çalışmaların müfredatlar kapsamında ve paralel yürütülmesi ile etkin öğrenme, bilişsel yeterlilik düzeyinin geliştirilmesi.

Ayrıca:

 1. Her kademede günlük ders bitimi bireysel, ortak payda grupları ve toplu olarak etüt çalışmaları.
 2. 8. Sınıf her gün 1 ders olmak üzere günlük ders bitimi pekiştirme ve hazırlık etütleri.
 3. Ders yılı öncesi (2 hafta) ve ders yılı içinde Cumartesi günleri takviye ve sınav hazırlık programı.
 4. Deneme Sınavları, Sınav sonuç analizleri ve eksiklerin giderilmesi çalışmaları.
 5. Bireysel ve toplu rehberlik.
 6. Tercih listelerinin oluşturulmasında rehberlik.
 7. Veli-Okul-Öğrenci işbirliği, yönlendirme, bilgilendirme ve paylaşım çalışmaları.
 8. Toplam 500 saat takviye ve sınav hazırlık çalışmaları ( Nisan 2. TEOG’ a kadar).