Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme, eğitim ve öğretimin vazgeçilmez öğelerinden biridir. Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin akademik potansiyellerini, becerilerini, kişisel gelişimlerini ortaya çıkararak kendilerini tanımalarını ve geliştirmelerini sağlar. Bunların yanı sıra ölçme ve değerlendirme, öğrenme aktiviteleri, ders planları, öğretim programı, yöntem ve teknikleri gözden geçirerek gerekli düzenlemeleri yapmaya olanak sağlar. İyi bir ölçme-değerlendirme eğitimde kaliteyi ve başarıyı arttırırken, öğretmen ve okul yönetimi için karar vermeyi, eğitimi planlamayı kolaylaştırır, motivasyonu arttırır, aileleri ve öğrencileri daha sağlıklı bilgilendirir.

Okulumuzda ölçme ve değerlendirme çalışmaları her öğretmen tarafından titizlikle yapılmaktadır ve geleneksel ölçme değerlendirme tekniklerinin yanı sıra modern, 21. yüzyıla ve bilgi çağınauygun alternatif ölçme değerlendirme araçlarınada yer verilmektedir.

Okulumuzda özellikle alternatif ölçme değerlendirme araçları ile eğitim ve öğretimde sürece odaklanılır ve bilginin yapılandırılması sağlanır. Süreç değerlendirmede tartışma, sergi, görüşme, gözlem, sunum, öz ve akran değerlendirme, portfolyo dosyası, drama, rubrik, performans ve proje ödevleri, grup çalışmaları gibi yöntemler kullanılmaktadır. Sonuç değerlendirmede ise ünite, konu yada dönem sonunda öğrenciler yazılı yoklama, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, eşleştirmeli veya uzun cevaplı testler, doğru yanlış, tamamlama soruları, açık uçlu sorular, soru-yanıt yöntemi gibi yöntemler ile ölçülmektedir. Ölçme değerlendirme sonuçları ve öğretmen dönütleri en kısa zamanda objektif ve etkili şekilde öğrenciye açıklanmakta ve alınan sonuçlara göre ders saatleri içinde ve dışında yeni düzenlemeler yapılmaktadır.