Ölçme ve Değerlendirme

Fono Kolejinde Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, öğretme ve öğrenme sürecinin sonucunda öğrencide oluşması beklenen davranışların gerçekleşip gerçekleşmediğini saptama amacına hizmet eder. Merkezde işlemler bilimsel ve objektif olarak yapılır. Sadece bilginin ölçülmesine değil, öğrencilerin anlama-kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri beceri ve davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.

İlkokul düzeyinde Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, çocukları sınav kaygısına sürüklemeden, küçük yaşlardan itibaren “öğrenmeyi öğrenme” becerilerini geliştirerek; araştırıcı, sorun çözücü ve yaratıcı niteliklerini artırmayı hedefler. Ortaokul düzeyinde, sınavlar merkezi sistemle yapılır ve aynı yaş grupları eşit şartlarda ölçülür. Öğrencilerin neleri, ne kadar öğrendiği belirlenir ve sonuçlarına göre; öğrenme güçlüklerini, eksik ve hatalı yönlerini giderici önlemler alınır.

Fono Kolejinde öğrencilerin Orta Öğretim Kurumları’na giriş sınavlarında başarılı olmaları amacıyla dersler yoğunlaştırılır ve özel çalışma programları geliştirilir. Öğrenciler; yöneticiler, öğretmenler ve Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından bire bir takip edilir. Alınan sonuçlara göre ders saatleri içinde ve dışında yeni düzenlemeler yapılır. Öğrencilerin sistemli ve planlı bir sınav hazırlık süreci yaşamaları sağlanır.

Öğrencilerin akademik gelişimlerini yakından takip eden Ölçme ve Değerlendirme Merkezi; Fono İlkokulu, Fono Ortaokulu, eğitim hedeflerinin saptanmasında, öğrencilerin TEOG sınavına bilinçli bir şekilde hazırlanmasında etkin rol oynar.

Yapılan Çalışmalar

  • 5, 6,7 ve 8. sınıflara seviye tespit sınavları, istatistiksel analizlerini (Seviyelere göre genel konu başarı yüzdeleri, madde analizi, öğrenci konu analizi vb) yapılır ve sonuçlar rapor halinde ilgili birimlere sunulur.
  • Her öğrenci için  Türkiye genelinde  yüksek bir katılımla gerçekleştirilen Türkiye geneli sınavlarıyla “TEOG  Sınav Sonuç Kartları” nda yer alan konu başarı yüzdelerini ve puanları  velilerin bilgisine sunulur.
  • Konu Tarama, Ünite Değerlendirme, Klasik ve Test sınavlarının istatistiksel analizlerini yaparak elde edilen veriler okul yönetimine rapor halinde sunulur.
  • Okulun genel anlamda yapılacak değerlendirmesi için gerekli araçların hazırlanmasına destek vererek veriler yorumlanır.