Farklılıklarımız

  • Eğitim Öğretim çalışmaları sistematik bir bütünlük içindedir.
  • Rasyonel ve çözüm odaklı  yaklaşımımız, öğrencilerimizin belirledikleri somut  hedeflerine en doğru şekilde ilerlemelerine yardımcı olur.
  • Her seviyede akademik başarının yakalanabilmesi için etkin öğrenme metotları uygulanır.
  • Akademik başarının kalıcı olabilmesi için öğrencilere gerekli sorumluluk duygusu aşılanır.
  • Arkadaş ve çevre uyumunun geliştirilmesi için, insan sevgisi temelli yaklaşım benimsetilmeye çalışılır.
  • Ana dilini doğru konuşabilmesi her sınıf seviyesindeki öğrencilerimiz için temel unsurlardan biridir.
  • Yenilikçi ve çağı yakalamış bir nesil yetiştirmek adına iletişim esaslı yabancı dil eğitimi verilir.