Eğitim Anlayışımız

“Yaşam için Okul” felsefesinden yola çıkarak öğrencilerimizin hayatları boyunca onlara kılavuz olmak adına;

  • Atatürkçü düşünceyi benimsemeleri sağlanır.
  • Öz güvenli bireyler olmaları sağlanır.
  • Kendisi  ve toplumsal çevresiyle barışık olması adına, eleştirel ve yaratıcı düşünce becerisi kazandırılır.
  • Sosyal hayatta sağlıklı bir iletişim kurmak amacıyla ana dilimiz Türkçenin doğru ve etkili kullanımı üzerinde durulur.
  • Yabancı dil öğrenmenin önemi kavratılıp farkındalık yaratılıp  Avrupa Dil Portfolyosu ( A1-B2) standartlarında dil öğrenimi sağlanır.
  • Uluslararası sınavlara ( Cambridge ESOL ) yönlendirilerek tüm dünyada geçerli  ölçme değerlendirme  araçlarıyla kendi seviyelerini objektif olarak belirlemeleri sağlanır.
  • Akademik başarının yanında sanatsal, kültürel ve sportif alanda yetkin bireyler olmaları çeşitleri faaliyet ve kulüp etkinlikleri yapılır.