Sanat

Görsel Sanatlar Dersi

Öğrencinin algı, birikim ve hayal gücünü geliştirerek  sanatsal anlatımlara dönüştürebilmesine imkan tanır. Birikimlerini başka alanlarda kullanabilme becerisini geliştirir. Estetik açıdan bakıldığında görsel sanatlar, öğrencinin doğadan seçtiği veya insan eli ile üretilen nesneleri estetik bakış açısıyla değerlendirme bilinci kazandırır. Görsel sanatlar dersi tüm bu kazanımları öğrenciye benimsetirken teknik açıdan her türlü araç-gereci kullanarak görsel anlatım diline dönüştürme isteği  kazandırarak öğrencinin kendini geliştirmesine imkan tanır ve öğrenciye kendini ifade etme sürecinde çıkacak sorunlara teknik çözümler üretebilme becerisi ve güveni kazandırır.


Yaratıcı Drama Dersi

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak bir amacın, düşüncenin; doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanılarak canlandırılmasıdır. Dramayla öğrencilerimiz düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Böylece öğrencimi duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme, problemlerle başa çıkabilme gibi yeteneklerini geliştirir. Drama bir bakıma oyundur. Çocuk, yaşamı boyunca ihtiyaç duyacağı yaşam becerilerini dramadaki oyun ve etkinlikler sayesinde öğrenmiş ve edinmiş olur.


Müzik Dersi

Günümüzde müzik eğitimi  çocuk gelişiminde ve insan hayatında çok önemli  rol oynamaktadır. Müzik  ile ilgilenen  çocukların sosyal yaşamlarında ve akademik gelişimlerinde çok daha başarılı oldukları gözlemlenmektedir. Okulumuzda müzik dersleri tüm kademelerde nota bilgisi , enstrüman eğitimi, ritim çalışmaları, teorik  konular, müzik tarihindeki önemli bestecileri  tanıma  ve koro eğitimi başlıkları altında işlenir.

Piyano Eğitimi

Kurumumuzda piyano eğitimi batı müziğinde; piyanoyu temel düzeyde, genel müzik tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir programdır.Piyano eğitimi sırasında öğrencilerimiz müzik kültürü edinmenin yanı sıra, müziğin temel öğeleri, piyano çalmada oturuş ve duruş tekniği, piyanoda  stacatto ve legato teknikleri, do dizisinde bir ve iki oktavda parmak değişiklikleri, piyanoda ifade terimleri ve ifade bağları, hız ve gürlük terimleri, tonal ve modal diziler, piyanoda majör ve minör akorlar gibi temel bilgileri öğrenmektedirler.