Sanat

GÖRSEL SANATLAR

  • Görsel Sanatlar dersinde amacımız; Öğrencilerin kendilerini  ifade etme çabalarında, görsel anlatım yollarını kullanabilmelerini sağlamak.
  • Gözleme dayanan düşünme, düşünceyi resim yoluyla iletebilme becerilerini kazandırmak.
  • Sanat, sanat yapıtı, sanatçı kişiliği, sanatsal anlatım dili, yaratıcılık v.b. kavramları öğretmek
  • Çizim yapmanın yanı sıra, dünya sanat tarihi içerisindeki ressamların hayatları ve sanat akımları, Sanat, sanat yapıtı, sanatçı kişiliğihakkında da bilgilendirilip görsel ve işitsel sunumları izlerler.
  • Görsel sanatlar dersimiz içerisinde Seramik şekillendirme teknikleri ile çalışmalar yapılır, karikatür, Ebru Çalışmaları, Atık Malzemelerden tasarımlar, çizim ve boyamateknikleri ile çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

MÜZİK

Müzik dinlemenin ve müzikle uğraşmanın faydaları çok boyutludur. Müzik çocukların kendini ifade etme yeteneklerini geliştirir, estetik, yaratıcı ve yapıcı düşünme kapasitelerini artırır. Müzikle birlikte disiplin gibi konular çocuğa yavaş yavaş aşılanabilir. Müzik akademik performansı da olumla etkiler. Okul çağındaki çocukların daha hızlı okumaları; yazma, anlama ve düşünmede öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri; stresin ve sıkıntının azaltılması yine müzikle başarılabilir.  Bu sebeplerden dolayı müzik eğitimi de çok yönlü olmalıdır.

Öncelikle müzik odası bu eğitim için uygun hale getirilmelidir. Günümüzde kurumsal okullarda genellikle Amerikada ve Avrupada kullanılan Orff eğitimine uygun sınıflar kullanılmaktadır.Öğrenci için müzik dersi yaratıcılığını geliştirebileceği ve sosyalleşebileceği bir ders haline gelmelidir. Ve eğitim için mekan en önemli unsurlardan birisidir. Öncelikle öğrencilerin dikkatini çekmek için bu sisteme göre bir müzik sınıfı düzenlemesi yapılmalıdır. Aşağıdaki görsellerde  müzik odası tasarımları ile ilgili örnekler görebilirsiniz.

Küçük yaş gruplarındaki müzik eğitimi vücudunun müzikle ilgili organlarını tanıma,kulağın geliştirilmesi,sesin doğru kullanımı,ses ve nefes çalışmaları,diyafram kullanmayı öğrenme,ritim duygusunu geliştirme, temel müzik kültürü eğitimleri  ile başlamalıdır.

1. ve 2. Sınıflar : Bu yaş grubu ile ‘’Temel Müzik Eğitimi’’ başlıklı çalışmalar yapılmalıdır.

 • Müzik yaparken vücudumuzu tanıyalım: Sesi nasıl algılarız, Ses ve nefes çalışmaları
 • Ritim çalgıları ve beden perküsyonu ile kulak geliştirme çalışmaları
 • Müzikli oyunlar, Sosyal açıdan gelişim için birlikte söyleme ve ritim çalgılarıyla müzik yapma çalışmaları
 • Koro çalışmaları
 • Temel tiyatro çalışmaları ile  duygu ve düşünceleri ifade etmeyi güçlendiren çalışmalar
 • Enstruman tanıtımları
 • Her ay önemli bir müzisyenin tanıtımı ve müziklerinin dinletilmesi çalışmaları
 • Gösteri çalışmaları

3. ve 4. Sınıflar : Bu yaş grubu ile belirlenen bir enstrümanı çalma çalışmalarına başlanması gerekmektedir. Ancak enstrüman eğitimi yanında aşağıdaki temel müzik teorisi eğitimi eş zamanlı yürütülmelidir.

 • Nota ve müzik teorisine başlangıç eğitimi
 • Solfej çalışmaları
 • Koro, ses ve nefes çalışmaları
 • Müzisyenlerin hayatları ve Milli Eğitim müfredatıyla eş zamanlı olarak müzik kültürü konuları