Ortaokul

Öğrencilerimizin, bir üst eğitim programına geçişlerinde gerekli olan akademik bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra, fiziksel, zihinsel ve duygusal becerilerini geliştirebilecekleri kapsamlı bir eğitim programı uygulanmaktadır. Alanında uzman nitelikli ve dinamik eğitim kadrosuyla Özel Fono Ortaokulu’nda;

 Öğrencilerimizin,

 • Kişisel potansiyelleri ve ilgileri konusunda yüksek farkındalık kazanarak,
 • Kendilerini sosyal onaydan bağımsız olarak kabul etmeyi ve sevmeyi öğrenerek,
 • Sadece kendileri ile yarışmanın ve kendini gerçekleştirmenin gerekliliğine inanarak,
 • Kendilerine sunulan her türlü bilgiyi kabullenmeden önce akıl süzgecinden geçirmelerini sağlamak,
 • Eleştirel düşünme becerilerini günlük yaşamlarında kullanarak,
 • Günlük yaşamlarındaki problemlerini çözebilme becerilerinin aslında bir matematik probleminin çözüm aşamaları olduğunu görerek ve kendilerine bu temel amaçla öğretildiğini bilerek,
 • İyi bir Türkçe okuryazarı olmanın çoğu gerçeği doğru anlamak için ilk gereklilik olduğunu kavrayarak,
 • Matematik ve Fen okuryazarı olarak,
 • Bağlı fakat bağımsız ilişkilerle ruh sağlıklarını koruyarak,
 • İletişim ve İşbirliği
 • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
 • Sosyal, Kültürler Arası Beceriler, Liderlik ve Sorumluluk becerileri kazandırılması ilke edinilmiş,
 • Toplumsal sinerji ve fayda üretmenin gerçek bilgelik ve insanlık davranışı olduğuna inanarak mezun olmaları temel hedefimizdir.

Ortaokul İngilizce Programımız hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız. 

Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme
Genel olarak derslerimiz belli bir program dâhilinde öğrenciye özel olarak hazırlanan etkinlikler aracılığıyla verilir. Bu sayede öğrencilerin toplumsal ve sosyal değerleri, yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri ve öğrenme sürecinin sürdürülebilir kılınması sağlanır. Öğrencilerimizin eğitim dönemi içinde yaparak yaşayarak öğrendiklerini yılsonunda Bilim ve Kültür Şenliği’mizde siz değerli velilerimize sergi şeklinde sunulmaktadır.

Rasyonel Çözümler
Özel Fono Ortaokulu, öğrencilerine her kademede olduğu gibi ortaokulda da, geleceklerini kurarken “rasyonel çözümler” sunar; sınav dönemindeki öğrencilere de bu çözümler ışığında özel bir program hazırlanmıştır. Öğrencilerinin TEOG sınavlarına hazırlanmaları için sınav odaklı çalışma, deneme sınavları ve etüt programları planlanmıştır.

Başarı Koçluğu Sistemi
Biz Başarı koçu öğretmeni öğrencinin okuldaki velisi olarak görüyoruz. Başarı koçu öğretmen sistemi ile okul, öğrenci ve veli arasındaki iletişim ve işbirliğini  yapılandırıyoruz. Başarı Koçu; okulda öğrencinin derslerdeki gelişimini, motivasyonunu, devamını izleyen ve başarısını arttırmasına yardımcı olan, öğretmenleri, arkadaşları, aile ile ilişkileri ve sosyal yaşantısını tanıyan, öğrencinin gereksinimi olan durumlarda ona destek veren kişidir. Başarı koçları tüm Sınıflara derse giren öğretmenler arasından okul yöneticisinin önerisi ile belirlenir. Özel Fono Ortaokulu’nda 5, 6, 7 ve 8. Sınıfa gelen her öğrenciye, o yıl derse giren öğretmenlerinden olmasına dikkat edilerek başarı koçu  seçimi yapılır.

Başarı Koçluğu Sistemi’nin Esasları
Her sınıf düzeyinde uygulanan danışmanlık sisteminde her öğrenci için bir başarı koçu atanır ve her öğrenci için bireysel danışmanlık dosyası düzenlenir. Bilgi akışının sağlıklı olabilmesi için rehber öğretmen ve başarı koçları düzenli olarak bir araya gelip durum değerlendirmesi yaparlar. Rehberlik servisine teslim edilen danışmanlık raporları değerlendirmeler yapıldıktan sonra “Danışmanlık Dosyaları”nda saklanır. Başarı koçu öğrencilerine kişilik gelişiminde etkin rol üstlenerek ortaöğretime geçiş çalışmalarında ilgi, disiplin, planlama, kontrol ve isteklendirme desteği sağlar.

Başarı Koçlarının Görevleri

 • Başarı koçu, öğrencilerin okuldaki devamlılık ve akademik başarı durumu ile ilgilenir,
 • Başarı koçu, öğrencilerin deneme sonuçlarını karşılaştırmalı olarak inceler ve başarı grafiklerini çıkararak öğrencilerin eksik oldukları konularla ilgili yönlendirmede bulunur,
 • Başarı koçu, öğrencilerle ilgili sorunlarda okul yönetimine veya rehber öğretmene bilgi vererek çözüm bulunmasına yardımcı olur,
 • Başarı koçu, grubundaki öğrencilerle haftada bir belirledikleri gündem doğrultusunda toplanır, bireysel görüşmeler yapar,
 • Başarı koçları; Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Rehberlik Birimi Koordinatörlüğü’nün eşgüdümünde 15 günde bir ya da ihtiyaç duyulan diğer zamanlarda bir araya gelerek öğrencileri ve yapılan çalışmaları değerlendirirler,
 • Başarı koçu, Rehberlik Birimi ile işbirliği içerisinde (ders çalışma programı, verimli çalışma teknikleri, isteklendirme vb.) etkin çalışmalarla öğrencileri destekler,
 • Başarı koçu, velilerle ve öğrencilerle yaptıkları görüşmeleri kayıt eder. 15 günde bir veli görüşmesi yaparak raporunu idareye verir. Sorun yaşanan konularda rehber öğretmen ve idareyle iletişime geçer.

 Başarı Koçluğu Sistemi’nin Hedefleri

 • Öğrencilerin düzenli çalışmalarını sağlamak için danışman öğretmen ve rehberlik birimiyle işbirliği içinde  haftalık çalışma programlarını öğrencilere ulaştırmak,
 • Verilen programların haftalık takibini yapmak,
 • Öğrencilerle düzenli olarak belirlenen gün ve saatlerde görüşmek,
 • Öğrencilerin ders başarılarını ve sınavlardaki netlerini takip etmek,
 • Verimli ders çalışmaları için yönlendirmelerde bulunmak,
 • Zamanı etkin kullanmayı öğrenmelerini sağlamak,
 • Özel problemlerin çözümüne destek vermek,
 • Motivasyonu canlı tutmak için Rehberlik Servisi ile işbirliği yapmak,
 • Velilerle görüşerek bilgi alış verişi sağlamak. 

5,6, 7. ve 8. Sınıf Akademik Çalışmalarımız
Hedefimiz; Dünya dili olan İngilizce’yi yazılı ve sözlü olarak akıcı bir biçimde kullanabilen, yabancı kaynakları okuyabilen ve yabancı yayınları takip edebilen, uluslararası sınavlar ile yabancı dil seviyeleri kanıtlanan dünya vatandaşı olmaya aday, zamana ayak uyduran ve manevi değerlerini koruyan bireyler yetiştirmektir.

Gelecekteki özel ve mesleki hayatlarında çok dilli olmanın ayrıcalığını yaşatmak amacıyla ikinci yabancı dil olarak öğrencilerimize Almanca dilini seçmeli olarak sunuyoruz. Öğrendiği dile ait kültürü tanımalarını, dili sadece dilbilgisi kuralları olarak değil, doğal bir iletişim aracı olarak görmelerini hedefliyoruz.

1- Öğrenci Soru Takip Sistemi
Sistem öğrencilerimizin günlük çözdüğü soru sayısı  7. ve 8. Sınıflarda başarı koçlarımız tarafından takip edilir. Öğrenciye soru çözme ve yapamadığı soruları sorma alışkanlığı en kısa sürede kazandırılmaya çalışılır. Öğrenciye verilen soru hedefi  periyodik olarak arttırılarak maksimum seviyede soru çözmeleri sağlanır. Bu etkinlik sayesinde 5. ve 6. Sınıf öğrencilerimize 8. Sınıf olmadan soru çözme alışkanlığı edinirler. Öğrenci kapasitesine göre 40 soru-100 soru arasında günlük hedefler verilir. 8. Sınıf öğrencilerimiz  düzenli ve disiplinli bir şekilde soru çözme alışkanlığı edinerek sınav hazırlık süreci geçirirler.

2- Soru Çözüm Dersleri
Öğrencilerimize test çözme alışkanlığı kazandırmak ve çözemedikleri sorulara cevap bulabilme olanağı tanımak için interaktif sınıf ortamında belli bir plan dâhilinde düzenlenen derslerdir. TEOG branşları için haftada bir yapılır.

3- Okul Çıkışı Destek Etütleri
Öğrencilerimizin tam olarak anlayamadıkları konuları öğretmenlerinden tekrar dinleyebilecekleri, birden fazla öğrencinin birlikte yararlanacağı şekilde planlanmış etütlerdir. Etütler program dâhilinde ders öğretmenleri tarafından Pazartesi-Salı-Çarşamba- perşembe günleri verilir. Deneme sonuçlarına göre destek ve proje etütleri olarak iki gruba ayrılır.

4- Birebir Ders Etütleri
Öğrencilerimizin tam olarak anlayamadıkları konuları öğretmenlerinden tekrar dinleyebilecekleri etütlerdir. Öğrencilerimiz konu eksiklerini birebir etüt alarak tamamlamaktadırlar.

5- Grıp Etütleri
Öğrencilerimizin tam olarak anlayamadıkları konuları öğretmenlerinden maksimum 10 öğrenci beraber tekrar dinleyebilecekleri etütlerdir. Grup oluşturma kriterlerimizde öğrencilerin seviyelerinin yakın olması ve aynı konuyu tekrar istemeleri gözetilmektedir. Öğrencilerimiz konu eksiklerini grup etütleri alarak da tamamlamaktadırlar.

6- Hafta sonu Kursları
Branş öğretmenlerimiz tarafından 8. Sınıf öğrencilerimize cumartesi günleri saat 09:00-13:00  arasında öğrencilerimizin konu tekrarları ve soru çözümü yapabildikleri kurslardır.

7- Veli Toplantıları
Sene boyunca resmi anlamda  3 defa velilerimizle bir araya geliyoruz.  Bunun dışında değişik dönemlerde akademik anlamda problem yaşayan öğrencilerimizle rehber öğretmen ve danışman öğretmeni işbirliğiyle toplantılar gerçekleştirmekteyiz