İlkokul

EĞİTİM VE ÖĞRETİME BAKIŞ AÇIMIZ

Öğrencilerimiz ilkokulda hayatları boyunca edinecekleri bilgi ve becerilerin temelini oluşturur. Çocuk haklarını ve insan haklarını öğrenerek evrensel değerlere bağlı, ilkeli bireyler olma yolunda adımlar atar. Hazırladığı proje çalışmalarıyla bilginin yalnızca tüketicisi değil aynı zamanda üreticisi olmayı da öğrenir. İlkokulda öğrencilerimiz sorgulamayı ve araştırmayı öğrenir. Öğrendiklerini uygulayarak, bilgilerini günlük yaşantılarına aktaracak deneyimler kazanır.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri kadar sosyal, kültürel, psikolojik gelişimleri de önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimizin öğrenim düzeyleri ve psikolojik gelişimleri sürekli izlenerek, daha iyiye gitmeleri için önlemler alınır, velilerimizle iş birliği sağlanır. Uygulamalarımızda, öğrencilerimizin her alandaki gelişimlerini birbiri ile ilişkilendirmek ve değerlendirmek esastır. Böylece daha sonraki yaşamlarında kendilerine çok gerekli olacak bilgileri alırlarken öğrenmeyi de öğrenirler.

“Yaparak ve yaşayarak öğrenme” yaklaşımıyla, öğrencilerimizin öğrenme sürecinde (ders ortamında) aktif olarak rol almaları hedeflenir çünkü biliriz ki öğrencilerimiz, ne kadar çok soru sorar, tartışır, deney yapar, gözlem yapar, grup çalışmalarına katılırlarsa o kadar kalıcı ve doğru öğrenme yollarını bulurlar.

FONO’DA İNGİLİZCE EĞİTİMİ: Bilgi için buraya tıklayınız.

FONO’DA İLKOKUL SINIFLARIMIZ

1.SINIFLAR

TÜRKÇE: Ses Temelli Cümle Yöntemi’nde, ilk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanmaktadır. Anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra seslerden hecelere, hecelerden sözcüklere ve sözcüklerden tümcelere ulaşılmaktadır.

Türkçe Öğretim Programı’nda ilk okuma-yazma öğretimi, Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte ele alınmıştır. Bunlar dinleme, okuma, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel sunudur.

Öğrencilerimizin okuma seviyelerini geliştirebilmek ve anlama düzeylerini arttırabilmek için okuma kitaplarımız ve metinlerimiz Türkçe dersi öğretiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerimiz dilin söz varlığını, özelliklerini, inceliklerini bu ürünlerde görür ve kullanmayı öğrenirler.

Okuma için seçilen metinlerin, eş zamanlı devam eden temayla ilişkili, destekleyici (bilgilendirici), derinlemesine düşünmeye uygun ve çıkarım yapılabilen nitelikli metinler olmasına dikkat edilir. Okuma kitaplarımızla, öğrencilerimizde düşünme becerilerini, düş gücünü geliştiren, yaratıcı ve etkin okuma çalışmaları yapılır.

MATEMATİK: 1. sınıf Matematik dersi programında kavram ve kurallar birbiri ile çok sıkı bir ilişki içindedir; öğrenilenlerin örnek ve uygulamalarla desteklenerek somutlaşması gerekmektedir. Matematiğin sevilen, kolay anlaşılan, günlük hayata uygulanabilen bir ders haline gelmesi hedeflenir. Bu doğrultuda derslerimizde öğrencilerimizin interaktif oyunlar ve somut materyaller yardımı ile sürece aktif katılımları sağlanır.

Matematik dersi programı; sayılar, geometri, ölçme ve veri öğrenme alanlarını kapsar. Öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlama yapılır.

Öğrencilerimizin akıl yürütme, tahmin etme, karşılaştırma yapma, problem çözme becerileri gelişmiş; matematiği günlük yaşamla ilişkilendiren bireyler olması hedeflenir.

HAYAT BİLGİSİ: Hayat Bilgisi dersleri ile öğrencilerimizin olumlu tutumlara sahip, araştıran, sorgulayan, iletişim kuran, bilgili, ilkeli, duyarlı, düşünen ve değerlendirme yapabilen birer dünya insanı olmaları hedeflenir.

2.SINIFLAR

TÜRKÇE: Türkçe dersinde etkinlikler, diğer disiplinlerle ve günlük yaşamla bağlantı kurularak işlenir. Tüm çalışmalarda öğrenci merkezli yaklaşım esas alınır. Masal, fabl, öykü, şiir, anı türlerinde metinler okunur. Seçilen metinler, tür özelliklerine göre incelenir. Dil bilgisi kuralları bu metinler aracılığı ile sezdirilerek öğretilir. Şiir, öykü, masal yazma ve öykü tamamlama çalışmaları yapılır.

Her hafta 1 ders saati okuma saati olarak işlenir. Okuma saatlerimizde seçilen okuma kitapları okunur, verilen süre sonunda kitap inceleme çalışmaları yapılır.

MATEMATİK: 2. sınıf matematik programı; sayılar, geometri, ölçme ve veri (istatistik, olasılık) öğrenme alanlarını kapsar. Öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlama yapılır. Etkinliklerde;

 •   Öğrencilerimizin zihinsel ve fiziksel olarak etkin olmalarına,
 •   Kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmelerine,
 •   Yaratıcılıklarını kullanmalarına,
 •   Bireysel ve grup çalışmaları yapmalarına,
 •   Mantıksal becerilerini kullanabilecekleri oyunlar oynamalarına olanak veren ders ortamı sağlanır.

HAYAT BİLGİSİ: Hayat Bilgisi dersleri ile öğrencilerimizin olumlu tutumlara sahip, araştıran, sorgulayan, iletişim kuran, bilgili, ilkeli, duyarlı, düşünen ve değerlendirme yapabilen birer dünya insanı olmaları hedeflenir.

Tema kapsamında işlenen üniteler, tüm disiplinlerle bağlantılı olarak işlenir. Öğrencilerimizin derinlemesine sorgulama yapmalarına olanak sağlayacak etkinlikler, projeler, geziler, söyleşiler, araştırma çalışmaları planlanır ve uygulanır.

3.SINIFLAR

TÜRKÇE: Türkçe derslerimizde öğrencilerimizin;

 •   Dilini seven, doğru kullanan,
 •   Düşünme, anlama, sıralama,  sınıflandırma, sorgulama becerileri gelişmiş,
 •   Kelime dağarcığını günden güne zenginleştiren,
 •   Kendini sözlü, yazılı ve görsel sunuyla ifade edebilen,
 •   Okuma yazma alışkanlığını kazanmış,
 •   Edebiyat yoluyla ülkesini ve dünyayı tanıyan,
 •   Evrensel değerlere saygılı bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Her hafta 1 ders saati okuma saati olarak işlenir. Okuma saatlerimizde seçilen okuma kitapları okunur, verilen süre sonunda kitap inceleme çalışmaları yapılır.

MATEMATİK: 3. sınıf Matematik dersi programı; sayılar, geometri, ölçme ve veri (istatistik, olasılık) öğrenme alanlarını kapsar. Somut dönemden soyut döneme geçişin olduğu bu yaş düzeyinde, öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlama yapılır. Etkinliklerde;

 • Öğrencilerimizin aktif katılımına,
 • Günlük hayatla bağlantı kurmalarına,
 • Bireysel ve grup çalışmaları yapmalarına,
 • Yeni öğrendikleriyle bildikleri arasında bağlantı kurmalarına,
 • Mantıksal ve matematiksel becerilerini kullanabilecekleri oyunlar oynamalarına olanak veren ders ortamı sağlanır.

HAYAT BİLGİSİ: Hayat Bilgisi dersleri ile öğrencilerimizin olumlu tutumlara sahip, araştıran, sorgulayan, iletişim kuran, bilgili, ilkeli, duyarlı, düşünen ve değerlendirme yapabilen birer dünya insanı olmaları hedeflenir.

Tema kapsamında işlenen üniteler, tüm disiplinlerle bağlantılı olarak işlenir. Öğrencilerimizin derinlemesine sorgulama yapmalarına olanak sağlayacak etkinlikler, projeler, geziler, söyleşiler, araştırma çalışmaları planlanır ve uygulanır.

FEN BİLİMLERİ: Fen Bilimleri derslerimizde öğrencilerimizin;

 • Doğayı ve insan-çevre ilişkisini fark eden,
 • Doğada meydana gelen olayları merak eden,
 • Bilimin tüm kültürlerden insanların ortak çabası sonucu üretildiğini anlayan,
 • Bilimsel çalışmaları takdir eden,
 • Bilimsel düşünme alışkanlığı gelişmiş bireyler olması hedeflenir.

4.SINIFLAR

TÜRKÇE: Türkçe derslerimizde öğrencilerimizin;

 • Dilini seven, doğru kullanan,
 • Düşünme, anlama, sıralama,  sınıflandırma, sorgulama becerileri gelişmiş,
 • Kelime dağarcığını günden güne zenginleştiren,
 • Kendini sözlü, yazılı ve görsel sunuyla ifade edebilen,
 • Okuma yazma alışkanlığını kazanmış,
 • Edebiyat yoluyla ülkesini ve dünyayı tanıyan,
 • Evrensel değerlere saygılı,
 • Bilimsel eleştiri yapabilen, doğru, yapıcı, yaratıcı düşünme yeteneği gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Her hafta 1 ders saati okuma saati olarak işlenir. Okuma saatlerimizde seçilen okuma kitapları okunur, verilen süre sonunda kitap inceleme çalışmaları yapılır.

MATEMATİK: 4. sınıf matematik programı sayılar, geometri, ölçme ve veri (istatistik, olasılık) öğrenme alanlarını kapsar. Öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlama yapılır. Etkinliklerde;

 • Öğrencilerimizin aktif katılımına,
 • Günlük hayatla bağlantı kurmalarına,
 • Bireysel ve grup çalışmaları yapmalarına,
 • Yeni öğrendikleriyle bildikleri arasında bağlantı kurmalarına,
 • Mantıksal ve matematiksel becerilerini kullanabilecekleri oyunlar oynamalarına,
 • Gerçek hayatla ilgili problem kurmalarına ve çözmelerine,
 • Problemlerin çözümü için farklı stratejiler üretmelerine olanak veren ders ortamı sağlanır.

FEN VE TEKNOLOJİ: Fen ve Teknoloji dersleri ile öğrencilerimizin bilimsel araştırma yöntemlerini bilen, bilimsel gelişmeleri takip eden, araştıran, sorgulayan, iletişim kuran, bilgili, ilkeli, duyarlı, düşünen ve değerlendirme yapabilen birer dünya insanı olmaları hedeflenir. Etkinliklerde gözlem, ölçüm ve deneyler yoluyla yeni ve kalıcı bilgiler edinmelerine olanak sağlanır.

SOSYAL BİLGİLER: Sosyal Bilgiler dersi ile öğrencilerimizin;

 • Ülke ve dünya kültürlerini tanıyıp saygı duyan,
 • Olumlu tutumlar geliştiren,
 • Tarih bilincine sahip,
 • Sorgulama, karar verme, sorun çözme, iletişim kurma, eleştirel düşünme ve araştırma becerilerine sahip bireyler olması hedeflenir.

FONO’DA İLKOKUL GEZİLERİMİZ
Tüm ilkokul sınıflarımızda yapılacak gezilerimiz okul açılmadan belirlenir. Gezi planlarımız velilerimize duyurulur. Yapılan gezilerin temalarımızla bağlantılı olmasına dikkat edilir. Öğrencilerimizin tarih bilinçlerinin gelişimine, farklı kültürlere saygılı bakış açısı geliştirmelerine, atölye çalışmalarıyla estetik ve sanatsal bakış açısı kazanmalarına olanak sağlayacak şekilde zümre öğretmenlerince titizlikle planlanır.

Gezi sonlarında verilen dönütlerle de amaca uygunluğu pekiştirilir.