Oxford Quality School

Fono Koleji olarak okulumuz “Oxford Quality Schools” (Oxford Kalite Okulları) programına dahildir. Dahil olduğumuz bu program sınav çözümlerini, öğretmen eğitimlerini, İngilizce ders programlarını ve veli seminerlerini kapsar. Akademik yıl boyunca Oxford metodoloji uzmanları, program hazırlanması ile ilgili danışmanlık hizmeti vererek, tüm İngilizce öğretmenlerini sınıf içi uygulama alanında desteklerler. Oxford Quality Schools programı hem öğretmeni hem de öğrenciyi destekleyen bir programdır. Sağlanan hizmet ve destekler;

Okulumuz idarecileri ve öğretmenleri eğitim programının hazırlanması ile ilgili danışmanlık hizmeti almaktadırlar.

Oxford uzmanları tarafından yapılan toplantılarda öğretmenlerin o yılki akademik ihtiyaçları belirlenerek “Oxford Professional Development” (Oxford Mesleki Gelişim) eğitimleri planlanmaktadır.

Planlanan eğitim programında okutulacak Oxford kitapları ile ilgili çalışmalar ve planlamalar yapılmaktadır.

Dijital öğrenme ve bireysel çalışma seçeneği olan “Online Practice” ana ders materyalinin yanında öğrenciye sunulmaktadır.

Ölçme değerlendirme adına “Oxford Placement Test” (Oxford Seviye Belirleme Sınavı) uygulanmaktadır. İlkokul ve ortaokul  öğrencilerin dilbilgisi, kelime kullanımı, okuduğunu anlama ve dinlediğini anlama gibi temel dil becerileri kısa bir sürede ölçülebilmekte ve sonuçlar Avrupa Ortak Dil Ölçütleri (CEFR) doğrultusunda sınavın ardından görülebilmektedir. Yine her bir öğrenciye özel bir sonuç kartı çıkarılabilmektedir.