TÖZOK Derslerin EN’leri Çalıştayı Yapıldı

Türkiye Özel Okullar Derneği Ortaokul ve Lise Komisyonu üyelerinin desteğiyle 13 Mayıs 2017

Cumartesi günü FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi ev sahipliğinde ‘Branş Öğretmenleri Buluşması/

Derslerimizin En’leri çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Yankı Yazgan ve Prof. Dr. İrfan Erdoğan’ın konuşmacı olarak katıldığı çalıştayda branş

öğretmenleri tarafından müfredat bazında derslerin En’leri, uygulanabilirlikleri, geliştirilmesi gereken

yönleri tartışılmıştır.

Okulumuz öğretmenlerinin katıldığı bu çalıştayda ilk olarak, Mart ayında yapılan toplantıda

belirlenen derslerin olumlu ve olumsuz yönleri tekrar ele alınmıştır.
Çalıştayın 1. oturumunda

müfredatın olumlu yönleri ortaya konmuş ve kazanımların uygulanabilirliliği, disiplinlerarası işbirliği

kapsamında Derslerimizin En’lerinin bütünselliği, anlamlı ve etkin öğrenmedeki yeri beyin fırtınası

tekniği ile tanımlanmıştır. Çalıştayın 2. oturumunda müfredatta geliştirilmesi gereken yönler

saptanmış, saptanan bu yönler ve mutlak kazanımlar farklılaştırılmış eğitim yöntemleri kapsamında

değerlendirilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. Çalıştayın son aşaması olan 3. oturumunda ise

çalıştaya katılan her katılımcı iyi örnek olarak bulduğu bir uygulama, yöntem, teknik ve düşüncesini

diğer katılımcılar ile paylaşmıştır. Yapılan bu çalıştaya katılan öğretmenlerin değerli fikir ve görüşleri

ile okulların kazanımlarının arttırılması ve eğitim sistemimizin bir adım daha ileriye götürülmesi

amaçlanmıştır.