Ortaokul İngilizce Eğitimi

Fono Koleji olarak 21. Yüzyılın ve bilgi çağının vazgeçilmezi olan İngilizce dersinin öneminin farkındayız. Bu farkındalık doğrultusunda ortaokul İngilizce programında  yabancı dil öğretiminin amacı dili yazılı ve sözlü olarak akıcı bir biçimde iletişim aracı olarak kullanabilen, seviyelerine uygun metinleri okuyup anlayabilen, yaratıcı ve özgür  düşünce biçimlerini geliştiren bireyler yetiştirmektir. Ortaokul  yabancı dil ediniminde dinleme ve konuşma becerilerinin ağırlıklı olarak kullandığı iletişimsel bir öğrenme ve öğretme yöntemi olan TPR Total Physical Response  (Bütüncül Fiziksel Tepki) kullanılmaktadır. Bunun yanında Communicative Approach  olarak adlandırılan iletişimsel yaklaşım ve bireylerin öğrenme şekillerine bağlı olarak birçok öğrenim metodunun bir arada kullanıldığı Eclectic Method (Eklektik metot) kullanılmaktadır.

İngilizce öğretimi ortaokulda  toplam  10 saatten oluşmaktadır. Eğitimimiz Avrupa Dil Portfolyo’sunun belirlediği kriterlere uygun olarak verilmektedir. Ortaokulu bitiren bir öğrencinin B1+ seviyesine ulaşması beklenmektedir. Main Course dersleri ağırlıklı olarak öğrencilerin dilbilgisi yapılarını öğrendiği, Skills ise öğrenilen bilgileri okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında pekiştirdikleri derslerdir. Yıl içerisinde vazgeçilmez olan drama  ve kelime çalışmalarımız ile öğretimimiz desteklenmektedir. Çeşitli yarışmalar ile öğrencilerin motivasyonu sağlanmaktadır. Ortaokul öğrencilerimiz kendilerini uluslararası platformda görmeleri adına Cambridge ESOL sınavlarına teşvik etmekteyiz.

Okulumuzda  5. Sınıflar hazırlık sınıfı olup, öğrencilerimiz yoğunlaştırılmış yabancı dil programı kapsamında eğitim ve öğretimlerine devam etmektedirler. Amacımız, bu program dahilinde yabancı dildeki dört becerinin  (Okuma, yazma, dinleme ve konuşma) temellerini oluşturmak ve gelişmesini sağlamaktır. Aynı zamanda öğrendiği yabancı dili doğru kullanabilmesi adına Grammar (Dil bilgisi) dersleri de bu yıl önem kazanmaktadır. Yabancı dili özgüvenle kullanabilen bireyler yetiştirmek bizler için çok önemlidir.

Ölçme ve değerlendirme sürecinde ise ağırlıklı olarak proje temelli sunumlar ile yabancı dilde üretim yapmalarının sağlanması yanında yazılı ve sözlü sınavlar uygulanmaktadır.

Almanca eğitimimiz ortaokulda haftada iki saat olarak devam etmektedir. Amacımız ikinci bir dilin varlığının ve öneminin kazandırılmasıdır. Derslerimizde kelime öğrenimi ve dil bilgisi kuralları üzerinde durulmaktadır. Almanca şarkı ve tekerlemelerle derslerimiz zenginleştirilip, zevkli hale getirilmektedir.

Yabancı Dil Dijital Kaynaklarımız

İçinde bulunduğumuz çağın en büyük gereksinimlerinden birinin de teknoloji olduğunun bilincindeyiz ve yabancı dil eğitimimizde yazılı kaynaklarımız hariç dijital kaynaklar da kullanmaya önem veriyoruz.

Dijital kaynaklarımıza giriş http://www.myenglishathome.com adresinden yapılmaktadır. Öğretmenlerimiz tarafından verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreyle istenilen kaynağa erişilebilir.

Depp – Designing English Practice Programme

Main Course kaynaklarına paralel giden ek çalışma kağıtlarına ulaşılır. Bu çalışma kağıtları hafta hafta ders içinde işlenen kazanımlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

Scholastic Learning Zone

Bu platform ise öğrencilerimizin binlerce dijital kitaba sahip olduğu online kütüphanedir. Öğrencilerimiz kendi beğeni ve seviyelerine uygun birçok kitaba ulaşabilmektedir.