Anaokulu

FONO KOLEJİ ANAOKULU EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

GEMS (Great Explorations in Math and Science – Fen ve Matematikte Önemli Araştırmalar)

Çocuklar erken yaşlarda bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bir bilginin birçok bilgiyle bağlantısını yaşayarak öğrenir. GEMS programı, öğrencilere temel bilimsel kavram ve yöntemleri oyunlarla ve etkinliklerle basitten karmaşığa verirken hayal güçlerini de geliştirmeye çalışmaktadır.

Fen aslında sosyal bir alandır. Çocuklar fen öğrenirken sosyal hayatla ilgili de birçok şey öğrenirler. Fen açık uçuk sorular sormaktadır. Fende tek cevaplar yoktur. Fen anlama ve işleme sürecidir. Bu program işbirlikçi öğrenmeyi destekliyor, fen ve matematiği bütünleştiriyor. Gems Programında öğrenme grup sürecidir.

Fen ve Matematik alanlarında hazırlanmış öğrenci etkinliklerinin kapsamlarına ve Manipülatiflerin kullanımlarına göre düzenlenmiş, profesyonel danışmanlık hizmeti ve Fen-Matematik Laboratuar kurulumu, ayrıca öğretmen danışmanlık hizmeti alacağımız bir programdır.

Bu program sonucunda çocuklarımız;

 • Matematiksel düşünme
 • Bilimsel sorgulama yapabilme,
 • Tahmin ve Ölçme,
 • Matematiksel kavramları ve fikirleri tartışma
 • Gerçek hayat olaylarını, matematik sembolleriyle ilişkilendirme
 • Öğretmenlerle ve sınıf arkadaşlarıyla işbirliği içinde çalışma
 • Geniş düşünme, problemin çözümüne farklı yollardan ulaşma
 • Sınıf sunumları yapma
 • Kendi öğrenme deneyimlerini sahiplenme
 • Kendi kendine çözüm ve cevaplar bulma ve güven kazanma
 • Tasarlama ve Model yapma

Yıl Boyunca Ele Alınan Gems Konuları 

 • AĞAÇ EVLER
 • AYICIKLAR MATEMATİĞİ
 • FİLLER
 • YUMURTALAR
 • PENGUENLER
 • TOPRAK
 • KARINCA EVLERİ
 • HAVA VE HAVA OLAYLARI
 • UĞUR BÖCEKLERİ
 • ARILAR
 • DİNAZORLAR
 • DÜĞMELER

High-Scope Programı (Etkin Öğrenme)                           High/Scope Programı Etkin öğrenmeyi ve çocuk merkezli eğitimi temel alan bir eğitim programıdır. Çocukların, deneyimlerini yorumlayarak yeni fikirler ve anlayışlar geliştirdiği bir öğrenme şeklidir. Bu programla çocuklarımızın sosyal iletişimlerini geliştiriyor ve zamanlarını daha aktif ve planlı kullanmalarını sağlıyoruz. Bu yaklaşımda çocukların en fazla kendi kendilerine planlayıp uyguladıkları etkinliklerden öğrendikleri anlayışı esastır.

Planlama Zamanı     Plan zamanında öğretmen ve çocuklar yerde veya masanın etrafında toplanıp her çocuğun çalışma zamanında neler yapmak istediğini ve nasıl yapacağını konuşurlar. Çocuklar çalışma zamanlarını nasıl değerlendireceklerine kendileri karar verirler.

Çalışma Zamanı       Çalışma zamanı çocukların planladıkları şeyleri uyguladıkları, oyun oynadıkları ve problemleri çözdükleri bir zaman dilimidir. Öğretmenin çalışma zamanı içindeki rolü, çocukların bilgiyi nasıl topladıklarını, arkadaşlarıyla nasıl ilişki kurduklarını ve karşılaştıkları problemlere nasıl çözüm bulduklarını gözlemlemektir. Sonrasında problem çözme konusunda çocukları teşvik etmek ve onlara yol göstermek amacıyla faaliyetlere katılır.

Toplanma Zamanı  Toplanma zamanında çocuklar çalışma zamanı sırasında kullandıkları oyuncak ve malzemeleri yerlerine koyarlar. Burada amaç çocuğun yaşadığı çevrenin sorumluluğunu ve düzenini korumasını üstlenmesidir.

Hatırlama Zamanı   Hatırlama zamanı, planla-çalış-değerlendir çevriminin son evresidir. Her çocuğun çalışma zamanı içinde yaptıklarını çeşitli yollar ile anlatması, göstermesi veya temsil etmesini içerir. Hatırlama zamanı sayesinde çocuklar planlama, çalışma ve hatırlama zamanları arasındaki ilişkiyi kurar ve kendi hareketlerinden sorumlu olmayı öğrenirler.

DEĞERLER EĞİTİM PROGRAMI

Değerler Eğitimi’nde Kullanılan Yöntem ve Teknikler:

 • Oyunlar
 • Etkinlikler
 • Drama
 • Sınıf Çalışması
 • Örnek Olay

Çocukların duygusal ve sosyal yeterliliğinin oluşması sürecinde Değerler Eğitimi Projesi ile bu yeterlilikleri sağlamada önemli adımları atılabilir:

 • Değerler eğitimi, bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma eğitimidir.
 • Değerler eğitiminde öğrencilerinin en iyiyi, en doğruyu ve en güzeli yakalamaları amaçlanır.
 • Değerler eğitiminde, değerler, öğrencinin psikolojik, bilişsel ve sosyal yapısına hitap edecek şekilde aktarılır.
 • Değerler eğitiminde, öğrencilere kazandığı değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat verilir.
 • Okul, değerlerin uygulandığı yaşam alanıdır.
 • Okulun tüm öğretmenleri değerlerin modeli olurlar.
 • Değerler eğitimi günlük hayattan ayrı değildir. Hem aile hem de toplumda devam eder.

Neden Değerler Eğitimi

 • Tüm insanlık için geçerli olan evrensel değerleri öğrencilerimize benimsetmek,
 • Toplumdaki ahlaki ve sosyal yozlaşma sonucu kaybolan değerlere sahip çıkılmasını sağlamak,
 • Aile kavramının giderek zedelenmesi ile önem kazanan değerleri pekiştirmek,
 • Bilgi toplumunun gereksinimleri doğrultusunda kendisiyle barışık, değerleri olan, ilkeli bireyler yetişmesine katkıda bulunmak,
 • Kuşak çatışması nedeniyle yıpranan değerleri vurgulamak,
 • Ortak ahlâk arayışında, ortak değerler sisteminin oluşmasına katkıda bulunmak.

Değerler

Değerler, kişinin yaşamına yol gösteren ilkelerdir. Lider ve uygar toplumların oluşması için bireyin sahip olması gereken kültürler ve toplumlar üstü tutumların tümüdür.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YILLIK ÇALIŞMALARINA ENTEGRE EDİLEN YAŞAM DEĞERLERİMİZİN KURUMSAL DEĞERLERİMİZİN  KONULARI

Ekim        –  SEVGİ
Kasım      –  SAYGI
Aralık       -SORUMLULUK
Ocak        –  HOŞGÖRÜ
Şubat       –  DÜRÜSTLÜK
Mart         – SABIR
Nisan       – VATANSEVERLİK-BARIŞ
Mayıs       – İŞBİRLİĞİ

OKUL ÖNCESİ SINIFLARIMIZIN 1.SINIFA UYUM ORYANTASYONU

Çocuklarımızın iyi bir okulöncesi yaşamıyla, ilkokul dönemindeki uyumu ve başarısı arasında sıkı bir ilişki vardır. Anasınıfımızda uygulanan “1. Sınıfa Uyum Programı” dahilinde,  küçük ve büyük motor kas gelişimini destekleyen çalışmalar, doğru kalem tutabilme, yazım kurallarına uygun olarak yazabilme gibi temel beceriler, ilgili öğretmenlerimiz tarafından, program dahilinde gözlemlenip takip edilerek uygulamalı öğretilmektedir.

İkinci dönem itibari ile anaokulu öğrencilerin oryantasyonuna ayrılır. Öğrenciler sınıf öğretmenleri  ile birlikte çeşitli aktiviteler yaparak, çalışma kâğıtları ile çalışarak, oyunlar oynayarak 1. sınıf atmosferini solurlar, bazı sınır ve sorumlulukların onları beklediğini fark ederler.

Oryantasyon dönemini başarı ile geçiren çocuklarımız ilköğretim hayatlarına yumuşak bir geçiş yaparak başlar. Anasınıfından 1. Sınıfa geçişte uygulanan oryantasyon sayesinde, gerek okulumuz anasınıfından 1. Sınıfa geçecek öğrenciler, gerekse okulumuz dışından ilkokul bünyemize katılacak öğrenciler, ilkokul eğitim hayatlarına başlarken, karşılaşabilecekleri her tür durumla önceden yüz yüze gelir ve sosyal uyum anlamında çok daha hızlı gelişim göstermiş olurlar. Bu uygulama ile çocuklarımızın 1. Sınıfa özgüvenleri yüksek olarak hazırlanmaları sağlanmaktadır.

FONO KOLEJİ ANAOKULLARINDA PORTFOLYO

Portfolyo çocuğun yapabildiklerini, başardıklarını ve gelişimini görsel olarak sergileyen bir kaynaktır. Çocuğun nereden nereye geldiğini, ne kadar ilerlediğini ve nereye gidebileceğini ortaya koyan bir gelişimsel süreçtir.

Portfolyo derleme ve değerlendirmesi günümüz eğitiminin en olumlu ve dinamik yanıdır. Bu tür değerlendirme çocuğun neler yapabildiğini belgeler ve takdir eder.  Her çocuk için farklı ve özeldir, ne bildiğini vurgular.

Yıl boyunca4- 5-6 yaş grubu çocuklarımızın sınıf öğretmenleri ile yaptıkları çalışmalardan örnekler seçilerek hazırlanan portfolyo sunumunu bireysel olarak yapmaktayız.

Aynı zamanda, 5-6 yaş grubu çocuklarımızın İngilizce eğitimlerinin öneminin farkında olan bir kurum olarak bir dönem boyunca öğrencilerimizin almış oldukları İngilizce eğitimini, velilerimizi de davet ederek kazanımlarını velilerimize “PORTFOLYO SUNUMU” başlığı altında sunmaktayız.