İlkokul’da İngilizce

İLKOKUL İNGİLİZCE PROGRAMI

Fono Koleji olarak 21. Yüzyılın ve bilgi çağının vazgeçilmezi olan İngilizce dersinin öneminin farkındayız. Bu farkındalık doğrultusunda ilkokul İngilizce programında  yabancı dil öğretiminin amacı dili yazılı ve sözlü olarak akıcı bir biçimde iletişim aracı olarak kullanabilen, seviyelerine uygun metinleri okuyup anlayabilen, yaratıcı ve özgür  düşünce biçimlerini geliştiren bireyler yetiştirmektir. İlkokul  yabancı dil ediniminde dinleme ve konuşma becerilerinin ağırlıklı olarak kullandığı iletişimsel bir öğrenme ve öğretme yöntemi olan TPR Total Physical Response  (Bütüncül Fiziksel Tepki) kullanılmaktadır. Bunun yanında Communicative Approach  olarak adlandırılan iletişimsel yaklaşım ve bireylerin öğrenme şekillerine bağlı olarak birçok öğrenim metodunun bir arada kullanıldığı Eclectic Method (Eklektik metot) kullanılmaktadır.

İngilizce öğretimi ilkokulda  toplam  10 saatten oluşmaktadır. Eğitimimiz Avrupa Dil Portfolyo’sunun belirlediği kriterlere uygun olarak verilmektedir. İlkokulu bitiren bir öğrencinin A2 seviyesine ulaşması beklenmektedir. Main Course dersleri ağırlıklı olarak öğrencilerin kelime ve kalıpları öğrendiği, Skills ise öğrenilen bilgileri okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında pekiştirdikleri derslerdir. Grammar (Dil bilgisi) eğitimi 4. Sınıfta başlamaktadır. Yıl içerisinde vazgeçilmez olan drama  ve kelime çalışmalarımız ile öğretimimiz desteklenmektedir. Çeşitli yarışmalar ile öğrencilerin motivasyonu sağlanmaktadır.

3. sınıftan itibaren öğrencilerimizi yabancı dil seviyelerini uluslararası platformda gösterebilmeleri adına Cambridge Young Learners ( YLE ) sınavlarına yönlendiriyoruz.

Haftada 2 saat olan Almanca öğretimi 4. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak başlamaktadır. Amacımız  ikinci bir dilin varlığının ve öneminin kazandırılmasıdır. Derslerimizde kelime öğrenimi ve dil bilgisi kuralları üzerinde durulmaktadır. Almanca şarkı ve tekerlemelerle derslerimiz zenginleştirilip, zevkli hale getirilmektedir.

Yabancı Dil Dijital Kaynaklarımız

İçinde bulunduğumuz çağın en büyük gereksinimlerinden birinin de teknoloji olduğunun bilincindeyiz ve yabancı dil eğitimimizde yazılı kaynaklarımız hariç dijital kaynaklar da kullanmaya önem veriyoruz.

Dijital kaynaklarımıza giriş http://www.myenglishathome.com adresinden yapılmaktadır. Öğretmenlerimiz tarafından verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreyle istenilen kaynağa erişilebilir.

DEPP – DESIGNING ENGLISH PRACTICE PROGRAMME

Main Course kaynaklarına paralel giden ek çalışma kağıtlarına ulaşılır. Bu çalışma kağıtları hafta hafta ders içinde işlenen kazanımlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

SCHOLASTIC LEARNING ZONE

Bu platform ise öğrencilerimizin binlerce dijital kitaba sahip olduğu online kütüphanedir. Öğrencilerimiz kendi beğeni ve seviyelerine uygun birçok kitaba ulaşabilmektedir.

LITTLE BRIDGE

Kullandığımız dijital platformlardan bir diğeri de “Little Bridge”.

Okulumuzun 1-2-3-4. sınıf öğrencilerine sunulan “Little Bridge”  binlerce ders ve eğitici video içermektedir. Öğrencilerimiz platformdaki “World of Digipals”  bölümünde farklı ülkelerdeki “Little Bridge” kullanıcılarını dünya haritası üzerinden görüp  ve onlarla iletişim kurabilmektedir.