Sanat

GÖRSEL SANATLAR

  • Görsel Sanatlar dersinde amacımız; Öğrencilerin kendilerini  ifade etme çabalarında, görsel anlatım yollarını kullanabilmelerini sağlamak.
  • Gözleme dayanan düşünme, düşünceyi resim yoluyla iletebilme becerilerini kazandırmak.
  • Sanat, sanat yapıtı, sanatçı kişiliği, sanatsal anlatım dili, yaratıcılık v.b. kavramları öğretmek
  • Çizim yapmanın yanı sıra, dünya sanat tarihi içerisindeki ressamların hayatları ve sanat akımları, Sanat, sanat yapıtı, sanatçı kişiliğihakkında da bilgilendirilip görsel ve işitsel sunumları izlerler.
  • Görsel sanatlar dersimiz içerisinde Seramik şekillendirme teknikleri ile çalışmalar yapılır, karikatür, Ebru Çalışmaları, Atık Malzemelerden tasarımlar, çizim ve boyamateknikleri ile çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

MÜZİK DERSİ:

Müzik çocukların kendini ifade etme yeteneklerini geliştirir, estetik, yaratıcı ve yapıcı

düşünme kapasitelerini artırır. Müzik akademik performansı da olumlu etkiler. Okul çağındaki

çocukların daha hızlı okumaları; yazma, anlama ve düşünmede öğrenme güçlüğü çeken

çocukların eğitimleri; stresin ve sıkıntının azaltılması yine müzikle başarılabilir. Bu

sebeplerden dolayı kurumumuzda müzik eğitimi yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli ile

gerçekleştirilmektedir.

Okulumuzda müzik dersleri tüm kademelerde Nota bilgisi, Ritim çalışmaları, Teorik

konular,Besteci bilgisi ve Şarkı öğrenimi başlıkları altında işlenir.

PİYANO EĞİTİMİ :

Kurumumuzda piyano eğitimi batı müziğinde, piyanoyu temel düzeyde, genel müzik

tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir programdır.

Piyano eğitimi sırasında öğrencilerimiz müzik kültürü edinmenin yanı sıra , Müziğin temel

öğeleri, piyano çalmada oturuş ve duruş tekniği,piyanoda staccato ve legato teknikleri, do

dizisinde bir ve iki oktavda parmak değişiklikleri, piyanoda ifade terimleri ve ifade bağları, hız

ve gürlük terimleri, tonal ve modal diziler, piyanoda majör ve minör akorlar… gibi temel

bilgileri öğrenmektedirler.

Küçük yaş gruplarındaki müzik eğitimi vücudunun müzikle ilgili organlarını tanıma,kulağın geliştirilmesi,sesin doğru kullanımı,ses ve nefes çalışmaları,diyafram kullanmayı öğrenme,ritim duygusunu geliştirme, temel müzik kültürü eğitimleri  ile başlamalıdır.

1. ve 2. Sınıflar : Bu yaş grubu ile ‘’Temel Müzik Eğitimi’’ başlıklı çalışmalar yapılmalıdır.

 • Müzik yaparken vücudumuzu tanıyalım: Sesi nasıl algılarız, Ses ve nefes çalışmaları
 • Ritim çalgıları ve beden perküsyonu ile kulak geliştirme çalışmaları
 • Müzikli oyunlar, Sosyal açıdan gelişim için birlikte söyleme ve ritim çalgılarıyla müzik yapma çalışmaları
 • Koro çalışmaları
 • Temel tiyatro çalışmaları ile  duygu ve düşünceleri ifade etmeyi güçlendiren çalışmalar
 • Enstruman tanıtımları
 • Her ay önemli bir müzisyenin tanıtımı ve müziklerinin dinletilmesi çalışmaları
 • Gösteri çalışmaları

3. ve 4. Sınıflar : Bu yaş grubu ile belirlenen bir enstrümanı çalma çalışmalarına başlanması gerekmektedir. Ancak enstrüman eğitimi yanında aşağıdaki temel müzik teorisi eğitimi eş zamanlı yürütülmelidir.

 • Nota ve müzik teorisine başlangıç eğitimi
 • Solfej çalışmaları
 • Koro, ses ve nefes çalışmaları
 • Müzisyenlerin hayatları ve Milli Eğitim müfredatıyla eş zamanlı olarak müzik kültürü konuları