Yabancı Dil


Yabancı dil öğrenimi, içinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sebeple okulumuzda İngilizce ve Almanca dersleri büyük önem taşımaktadır.

Amaçlarımız

• Her yaştan öğrencimize ana dili dışında başka bir dilin varlığını ve önemini kavratmak,
• Modern yöntem, teknik ve metotlar ile anlamlı ve etkin öğrenmelerini sağlamak,
Yabancı dili sevdirecek sınıflar ve ortamlar oluşturmak,
• Yabancı dili günlük hayatlarının bir parçası yapmaktır.

Hedeflerimiz

• Yabancı bir dili öğrenmenin önemini kavratmak ve o dile karşı farkındalık yaratmak,
• Eğlenerek öğrenmelerini sağlamak ve yabancı dili sevdirmek,
• Öğrendiği dili aktif şekilde kullanmasını sağlamak,
Avrupa Dil Portfolyosu standartlarında (A1- B2) dil öğrenmelerini sağlamak,
• Uluslararası sınavlara (Cambridge ESOL) yönlendirerek dünyada geçerliliği olan bu ölçme değerlendirme yöntemleri ile öğrencilerimizin kendi seviyelerini objektif olarak görmelerini sağlamaktır.

Amaç ve hedeflerimiz dışında okulumuzun misyon ve vizyonuna paralel olarak kendine güvenen, öğrenmeyi öğrenen ve gelişime açık bireyler yetiştirmektir.

Anaokulu İngilizce Eğitim Programı için Tıklayınız…

İlkokul İngilizce Eğitim Programı için Tıklatınız…

Ortaokul İngilizce Eğitim Programı için Tıklayınız…

 

Etiketler: Fono Koleji, Eğitim, İngilizce, Almanca, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul